LAPSEHOIDJA ERIALA

Kursus Toimumisaeg/
Koolitaja
Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
Lapsehoidja eriala baaskursus
10.10.2016-
22.09.2017/
Neonilla Vellend

eesti/vene
11 kuud/
1600 t
2450 €
Regestreeru kursusele

Õppekava üldised eesmärgid

Õppekava üldised eesmärgid Käesoleva lapsehoidja eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised, hoiakud ja praktilised oskused tööks lapsehoiu teenuse pakkujana. Samuti luua õppijaile eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks. Kooli edukalt lõpetanu on professionaal, empaatiavõimeline, oskab teostada, hinnata ja arendada oma tööd, järgib kutseeetikat ja kehtivat seadust, vastutab lapse, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest. 

NÕUDED ALUSTAMISEKS: Hooldustöötaja eriala õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on omandatud vähemalt põhiaharidus ja vanus eriala lõpetamisel vähemalt 18 aastat.

Lapsehoidja eriala õppekava maht

Õppeaeg: 11 kuud
Koolituse maht: 1600 t

Lapsehoidja eriala õppekava maht on 40 õppenädalat, praktikat vähemalt 10 õppenädalat. Valikmoodulite maht 9 õppenädalat. Praktikal on suur osakaal, moodustades põhiõpingutest 1/3. (Praktika kohtadeks lasteaiad, lastekodud, päevakodud, erivajadustega laste lasteaiad/õppeasutused, laste suvelaagrid jm). Iseseisev töö ~ 12 - 17%.

Koolituse maksumus: 2450 eurot

Toimumisaeg: 10.10.2016- 22.09.2017

Vastuvõtudokumendid on:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus:
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. tunnistus või diplom viimasest õppeasutusest ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopia

Koolituse tunnistus väljastatkse peale koolituse läbimist täies mahus