ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ

Neonilla Tervisekool on riiklikult akrediteeritud erakool, kuhu massööri eriala õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on omandatud vähemalt keskharidus. Lapsehoidaja eriala õppesse ning hooldustöötaja eriala õppesse on võimalik astuda kõigil huvilistel, kellel on omandatud vähemalt põhiaharidus ja vanus eriala lõpetamisel vähemalt 18 aastat.

Kooli saab asuda õppima ka isikliku soovi alusel ja selleks (nt. pimedatele) koostatakse erivajadusega õppijale kooli õppekavast lähtuv individuaalne õppekava. Koolis saab massööri, hooldustöötaja ja lapsehoidja eriala õppida statsionaarses (päevane õpe) ning massööri ja lapsehpoidja eriala õppida mittestatsionaarses (kaugõpe) õppevormis tasulisel õppekohal.

Dokumentide vastuvõtt 2016/2017 õ­a. algab 01. juunil 2016 ja toimub jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul. Vastuvõtt toimub üheaegselt nii eestikeelsetesse kui venekeelsetesse õpperühmadesse.

Massööri eriala statsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis E­N kuni 8 tundi päevas ja 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 13 nädalat praktikat.
• Massööri eriala õppeaeg on 11 kuud.
• Massööri eriala õppe maksumus on 2450€

Massööri eriala mittestatsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 13 nädalat praktikat.
• Massööri eriala õppeaeg on 1 aasta 6 kuud
• Masööri eriala õppe maksumus on 2450€

Hooldustöötaja eriala statsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis E­N kuni 8 tundi päevas ja 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 20 nädalat praktikat.
• Hooldustöötaja eriala õppeaeg on 2 aastat ja 1 kuu.
• Hooldustöötaja eriala õppe maksumus on 4150 €

Lapsehoidja eriala statsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis E­N kuni 8 tundi päevas ja 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 10 nädalat praktikat.
• Lapsehoidja eriala õppeaeg on 11 kuud.
• Lapsehoidja eriala õppe maksumus on 2450 €

Lapsehoidja eriala mittestatsionaarne õpe

• Õppetöö toimub Tallinnas, Rävala 8, B­103 Neonilla Tervisekoolis 1­2 korda kuus R,L,P vastavalt akadeemilisele kalendrile ja tunniplaanile.
• Õppetöö sisaldab 10 nädalat praktikat.
• Massööri eriala õppeaeg on 1 aastat ja 6 kuud.
• Massööri eriala õppe maksumus on 2450 €

Vastuvõtul kontrollitakse õpilaskandidaadi kutsesobivust vestlusega. Vestlus toimub 24.augustil 2016.a. algusega kell 10.00 Neonilla Tervisekoolis, aadressil Rävala 8, B­103, Tallinn.

Juhul, kui õpilaskandidaat on haigestunud, tuleb sellest koheselt teatada telefonil 58056939 või e­maili teel kursus@neonillatervisekool.ee . Haigustõendi esitamisel on võimalik muuta kirjaliku testi ja vestluse aega. Pärast vastuvõtukomisjoni otsust pannakse vastuvõetud õpilaskandidaatide nimekiri üles kooli koduleheküljele rubriigis ÕPILASTELE , teavet selle kohta saab ka telefonil 58056939 . Õpilaskandidaadil tuleb kirjalikult kooli õppima asumist kinnitada hiljemalt 30.augustiks 2016. Õpilased kantakse kooli õpilaste nimekirja hiljemalt 1.septembriks 2016.

Vastuvõtukalender

01.06. – 24.08.2016     Avalduste vastuvõtmine

24.08. - 26.08.2016     Vastuvõtuvestlus, õppelepingute sõlmimine

26.08.2016                   Kell 17.00 vastuvõtukomisjoni koosolek

26.08.2016                    Avaldatakse vastuvõetud õpilaskandidaatide nimekiri

26.08. – 30.08.2016     Kooli õppima asumise kinnitamine õpilaskandidaadi poolt

01.09.2016              Õpilaskandidaatide kooli direktori käskkirjaga kooli õpilaste nimekirja kandmine

01.09.2016                     Õppetöö algus

Kooli lõpetamisel väljastatakse kutseeriharidusõppe lõputunnistus, hinneteleht koos massööri kutsega või koos hooldaja, lapsehoidja või siduseriala masöör/hooldaja, masöör/lapsehoidaja kutsega. Kooli poolt omistatav kutse on tähtajatu, mida ei ole vaja enam tõendada.