ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

1. Õppekorralduse aluseks on kooli pidaja poolt kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumis registreeritud õppekavad.

2. Õppekava on õpingute alusdokument, kus on määratletud:

2.1. õppe eesmärgid ja õppeaja kestus;

2.2. õpingute alustamise tingimused;

2.3. õppekava nimetus;

2.4. õppekeel;

2.5. õppekava maht, sealhulgas iseseisva töö osakaal;

2.6. õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega;

2.7. õpingute lõpetamise nõuded;

2.8. õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused;

2.9. õppekavas seatud eesmärkide täitmiseks ja oskuste omandamiseks vajalike õpperuumide, sisustuse ja seadmete kirjeldus ning nende vastavus õigusaktides sätestatud tervisekaitsenõuetele, kui need on kehtestatud.

3. Õppetööd viiakse läbi kursuste vormis.