MASSÖÖRI ERIALA

Kursus Toimumisaeg/
Koolitaja
Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
10.04.2019-
13.02.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
18.04.2019-
21.02.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
29.04.2019-
02.03.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
10.05.2019-
13.03.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
20.05.2019-
23.03.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
07.06.2019-
10.04.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
17.06.2019-
20.04.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
02.09.2018-
06.07.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
17.09.2018-
23.07.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
03.12.2018-
11.10.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
12.12.2018-
18.10.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
21.12.2018-
25.10.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
15.01.2019-
22.11.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
23.01.2019-
29.11.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
12.02.2019-
19.12.2019/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
12.03.2019-
17.01.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
20.06.2019-
24.04.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
02.07.2019-
06.07.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
15.08.2019-
19.06.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Massööri eriala baaskursus
02.09.2019-
06.07.2020/
Neonilla Vellend

eesti/vene
10 kuud/
1000 ak/t
2500 €
Regestreeru kursusele
Käesoleva massaaži eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised ja praktilised oskused tööks massaaži teenuse pakkujana. Samuti luua õppijaile eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks. Kooli edukalt lõpetanu on massöör professionaal, empaatiavõimeline, oskab teostada mitut liiki massaaže, peab vajalikuks täiendada pidevalt oma teadmisi ja praktilisi oskusi, järgib kutseeetikat ja kehtivat seadust, vastutab kliendi, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest.

NÕUDED ALUSTAMISEKS: KESKHARIDUS

Massööri eriala õppekava maht


Õppeaeg: 10 kuud
Koolituse maht: 1000 t
Koolituse maksumus: 2500 eurot
Toimumisaeg: 10.04.2019-13.02.2020
Toimumisaeg: 18.04.2019-21.02.2020
Toimumisaeg: 29.04.2019-02.03.2020
Toimumisaeg: 10.05.2019-13.03.2020
Toimumisaeg: 20.05.2019-23.03.2020
Toimumisaeg: 07.06.2019-10.04.2020
Toimumisaeg: 17.06.2019-20.04.2020
Toimumisaeg: 20.06.2019-24.04.2020
Toimumisaeg: 02.07.2019-06.07.2020
Toimumisaeg: 15.08.2019-19.06.2020
Toimumisaeg: 02.09.2019-06.07.2020

Toimumisaeg: 02.09.2018- 06.07.2019
Toimumisaeg: 17.09.2018- 23.07.2019
Toimumisaeg: 03.12.2018- 11.10.2019
Toimumisaeg: 12.12.2018- 18.10.2019
Toimumisaeg: 21.12.2018- 25.10.2019
Toimumisaeg: 15.01.2019- 22.11.2019
Toimumisaeg: 23.01.2019- 29.11.2019
Toimumisaeg: 12.02.2019- 19.12.2019
Toimumisaeg: 12.03.2019- 17.01.2020

Massööri õppekava maht on 40 õppenädalat, praktikat vähemalt 13 õppenädalat. Valikmoodulite maht kuni 9 õppenädalat. Praktikal on suur osakaal, moodustades põhiõpingutest 1/3. (Praktika kohtadeks Spa-d, massaažikabinetid, hooldekodud, haiglad,sanatooriumid, vanadekodud, lastekodud, päevakodud, invaliidikodud jm). Iseseisev töö ~ 12 - 17%. 
Põhiained vastavad Massöör 5 kutsestandardile

Vastuvõtudokumendid on:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopi

Peale koolituse läbimist täies mahus väljastatakse koolituse tunnistus. Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.