MASSÖÖRI ERIALA

Kursus Toimumisaeg/
Koolitaja
Õppekeel Õppeaeg/
Maht
Hind
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
12.04.2017-
23.03.2018/
Neonilla Vellend

eesti/vene
11 kuud/
1600 t
2450 €
MASSÖÖRI
ERIALA BAASKURSUS
17.04.2017-
30.03.2018/
Neonilla Vellend

eesti/vene
11 kuud/
1000 t
2295 €
Massööri eriala baaskursus
12.01.2017-
22.12.2017 /
Neonilla Vellend

eesti/vene
11 kuud/
1600 t
2450 €
Massööri eriala baaskursus
30.01.2017-
22.12.2017 /
Neonilla Vellend

eesti/vene
11 kuud/
1600 t
2450 €
Massööri eriala baaskursus
31.01.2017-
29.12.2017/
Neonilla Vellend

eesti/vene
11 kuud/
1000 t
2295 €
Massööri eriala baaskursus
15.02.2017-
29.01.2018/
Neonilla Vellend

eesti/vene
11 kuud/
1600 t
2450 €
Regestreeru kursusele
Käesoleva massaaži eriala õppekava eesmärgiks on võimaldada õppijal omandada teadmised ja praktilised oskused tööks massaaži teenuse pakkujana. Samuti luua õppijaile eeldused õpingute jätkamiseks ning elukestvaks õppeks. Kooli edukalt lõpetanu on massöör professionaal, empaatiavõimeline, oskab teostada mitut liiki massaaže, peab vajalikuks täiendada pidevalt oma teadmisi ja praktilisi oskusi, järgib kutseeetikat ja kehtivat seadust, vastutab kliendi, enda ja kaastöötajate turvalisuse eest.

NÕUDED ALUSTAMISEKS: KESKHARIDUS

Massööri eriala õppekava maht


Õppeaeg: 11 kuud
Koolituse maht: 1600 t
Koolituse maksumus: 2450 eurot
Toimumisaeg: 12.04.2017- 23.03.2018

Õppeaeg: 11 kuud
Koolituse maht: 1000 t
Koolituse maksumus: 2295 eurot
Toimumisaeg: 17.04.2017- 30.03.2018

Õppeaeg: 11 kuud
Koolituse maht: 1600 t
Koolituse maksumus: 2450 eurot
Toimumisaeg: 12.01.2017- 22.12.2017

Õppeaeg: 11 kuud
Koolituse maht: 1600 t
Koolituse maksumus: 2450 eurot
Toimumisaeg: 30.01.2017- 22.12.2017

Õppeaeg: 11 kuud
Koolituse maht: 1000 t
Koolituse maksumus: 2295 eurot
Toimumisaeg: 31.01.2017- 29.12.2017

Õppeaeg: 11 kuud
Koolituse maht: 1600 t
Koolituse maksumus: 2450 eurot
Toimumisaeg: 15.02.2017- 29.01.2018


Massööri õppekava maht on 40 õppenädalat, praktikat vähemalt 13 õppenädalat. Valikmoodulite maht kuni 9 õppenädalat. Praktikal on suur osakaal, moodustades põhiõpingutest 1/3. (Praktika kohtadeks Spa-d, massaažikabinetid, hooldekodud, haiglad,sanatooriumid, vanadekodud, lastekodud, päevakodud, invaliidikodud jm). Iseseisev töö ~ 12 - 17%. 
Põhiained vastavad Massöör 5 kutsestandardile

Vastuvõtudokumendid on:

1. vormikohane avaldus
2. 2 dokumendi fotot
3. tervisetõend tervise kontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes, alus: Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus §13
4. keskharidust tõendav dokument ja selle koopia
5. isikuttõendav dokument ja selle koopi

Peale koolituse läbimist täies mahus väljastatakse koolituse tunnistus. Koolituse läbimise järgselt on õppijal võimalus sooritada kutseeksam, mida korraldab MTÜ Eesti Massööride Liit.